Nalezené

Hledám varianty 'nalezené' [ nalezený (1) nalezení (3) nalezené (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 10:14...jsme oslice. Když jsme viděli, že nejsounalezení, šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi...
2. Královská 22:13...Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem,...
2. Královská 23:2... Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvynalezené v Hospodinově chrámu. Pak se postavil ke sloupu a...
2. Letopisů 34:21...a Judy dotazovat Hospodina ohledně slov  nalezené knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův...
Job 20:9... Oko, jež vídalo ho, ho nespatří, nebudenalezení ve svém obydlí. Jeho děti budou muset odškodnit...
Izaiáš 13:15...za svým lidem, každý uteče do své země. Každý nalezený bude proboden, každý dopadený padne pod mečem....
Izaiáš 55:6... jenž oslaví. Hledejte Hospodina, dokud jenalezení, volejte k němu, dokud blízko je. Ničema svou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |