Nalevo

Hledám varianty 'nalevo' [ nalevo ]. Nalezeny 22 verše.
Numeri 20:17...Královskou cestou a neodbočíme napravo ani nalevo, dokud nepřejdeme tvé území." Edom však řekl:...
Deuteronomium 2:27...a jen po cestě, neuchýlím se od napravo ani nalevo. Potravu k jídlu i vodu k pití od tebe koupím za...
Deuteronomium 5:32... váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš...
Deuteronomium 17:11... který ti oznámí, se neuchyluj napravo ani nalevo. Kdyby se někdo odvážil neuposlechnout kněze,...
Deuteronomium 17:20...aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové...
Deuteronomium 28:14...která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li...
Jozue 1:7...Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto...
Jozue 23:6...zákona. Neuchylujte se od něj napravo ani nalevo. Rozhodně se nesměšujte s národy, které tu s vámi...
1. Samuel 6:12...téže silnici. Bučely, ale neuhnuly napravo ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi k hranici u...
2. Samuel 2:19... Pustil se za Abnerem, neuhnul napravo ani nalevo, jen za ním. Abner se obrátil: "To jsi ty, Asaeli?"...
2. Samuel 2:21... "To jsem," odpověděl Asael. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých...
2. Samuel 14:19...slovy pana krále člověk neunikne napravo ani nalevo. Ano, tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou...
1. Královská 7:49... pět svícnů z ryzího zlata napravo a pět nalevo před svatostánek, k nim květy, kahany a kleště ze...
2. Královská 22:2...svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře...
1. Letopisů 6:29...Jachatova, syna Geršomova, syna LevihoNalevo stál z jejich bratrů, synů Merariho: Etan, syn...
2. Letopisů 3:17...vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval Jachin, Opora, a levý Boáz, Posila...
2. Letopisů 4:6...vyrobil deset umyvadel; pět umístil napravo, pět nalevo. V nich omývali, co se připravovalo k zápalné oběti,...
2. Letopisů 4:7...svícnů a umístil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu,...
2. Letopisů 4:8...stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto. Potom vybudoval Kněžské...
2. Letopisů 34:2...svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal...
Izaiáš 9:19... Krájel napravo, zůstal hladový, hltal nalevo, a chce víc. Manases Efraima, Efraim Manasese, na...
2. Korintským 6:7...v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravonalevo, se slávou i pohanou, se špatnou i dobrou pověstí,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |