Naléhala

Hledám varianty 'naléhala' [ naléhat (1) naléhali (7) naléhala (1) naléhal (10) naléhají (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu. Vystrojil...
Genesis 19:15... že žertuje. Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu...
Genesis 33:11...ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A naléhal na něj, Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se...
Exodus 10:7...a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti? Propusť ty...
Numeri 11:13...maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny...
Soudců 14:17...Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho tak, že tu hádanku sedmého dne...
Soudců 19:7...si." On se zvedal, že půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si...
1. Samuel 28:23..."Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta žena ale naléhali, je nakonec poslechl, vstal ze země a posadil...
2. Samuel 13:25... Byli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu. "A nemohl by s námi...
2. Samuel 13:27...chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal s ním Amnona i všechny královské syny....
1. Královská 22:7... "a Pán je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se...
2. Královská 2:17...je neposílejte!" řekl jim Elíša. Když ale na něj naléhali, z toho byl nesvůj, svolil: "Dobrá, pošlete je...
2. Letopisů 18:6... "a Bůh je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se...
Job 33:7...se tedy a neměj strach, nebudu na tebe silně naléhat. Na vlastní uši jsem slyšel říct, co jsi v ...
Daniel 6:16... Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti mužinaléhali na něj: "Pamatuj, králi, že podle zákona Médů a...
Matouš 26:63...Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!" naléhal velekněz. "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš....
Lukáš 23:5..."Podle je ten člověk nevinný." Oni však naléhali: "Bouří lid! Učí po celém Judsku! Začal v Galileji...
Lukáš 23:23...smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!" Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl...
Jan 4:49..." řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než dítě umře!" naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn...
Jan 19:10...jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc ukřižovat, anebo ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |