Nakrmit

Hledám varianty 'nakrmit' [ nakrmit (2) nakrmím (5) nakrmili (1) nakrmila (1) nakrmil (5) nakrmí (2) nakrm (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 11:4...nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli...
Numeri 11:18...jsme se měli lépe v Egyptě!' Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět,...
2. Samuel 13:5...mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támarnakrmila . Připravila by jídlo tady u , abych se díval,...
2. Samuel 13:6... sestra Támar, připravit mi tu pár srdíčeknakrmit ." David poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím...
2. Samuel 13:10... požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnicenakrm ." Támar tedy vzala srdíčka, která připravila, a...
Žalmy 74:14...roztříštil. Ty jsi rozdrtil hlavy leviatananakrmil jsi jím smečku na poušti. Ty jsi dal průchod...
Žalmy 80:6...budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítatNakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít...
Izaiáš 49:26...Ty, kdo utiskovali, jejich vlastním masem nakrmím, svou vlastní krví se jako vínem opijí. A tehdy...
Jeremiáš 9:14...Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: Hlenakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím...
Jeremiáš 19:7... kdo pasou po jejich životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a...
Jeremiáš 23:15...praví Hospodin zástupů o těch prorocích: "Hlenakrmím je pelyňkem a k pití jim dám jed, protože od...
Pláč 3:15...lidé se mi smějí, zpívají si o mně celé dnyNakrmil hořkým jedem, k pití mi dal pelyněk! Do zubů mi...
Pláč 3:16... k pití mi dal pelyněk! Do zubů mi vemlel štěrknakrmil popelem. duše nezná pokoje, na vše dobré jsem...
Ezechiel 39:4...svými vojsky, s národy, které se k tobě připojíNakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř. Zůstaneš ležet...
Ozeáš 11:4...nosí na šíji; skláněl jsem se k nim, abych je nakrmil. Nevrátí se snad do Egypta? Asýrie jim bude...
Ozeáš 13:6...jsem opatroval, v zemi, jež byla suchopárNakrmili se dosyta, nasytili se a jejich srdce zpyšněla;...
Marek 8:4...přišli zdaleka." "Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit? namítli učedníci. "Vždyť je tu pustina!" "Kolik...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |