Nakoupily

Hledám varianty 'nakoupily' [ nakupte (1) nakoupit (7) nakoupíš (2) nakoupíme (1) nakoupily (1) nakoupili (1) nakoupil (1) nakoupí (2) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 42:2... že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset...
Genesis 42:3...A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra,...
Genesis 42:5...nepřihodilo něco zlého." Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s jinými příchozími, neboť v kanaánské...
Genesis 42:7...jich. "Z kanaánské země," odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho...
Genesis 42:10...mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové jednoho muže, jsme...
Genesis 43:20..."Odpusť, pane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat,...
Leviticus 25:15...jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu let, kdy budeš...
Ezdráš 7:17...jeho lid a kněží. Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčky, berany a jehňata jakož i příslušné dary a...
Přísloví 31:13...po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro ni radostí. Kupecké lodi se...
Matouš 25:9...‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.' Když odešly kupovat olej, přišel...
Marek 6:37...jim: "Vy jim dejte najíst." "To máme jít nakoupit chleba za dvě stě denárů a dát jim najíst?"...
Marek 15:46...setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je plátnem a...
Marek 16:1...sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše. Za...
Jan 4:8...mi napít." (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho zeptala: "Jak to, že...
Jan 6:5...za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli?" (To ovšem řekl,...
Jan 13:29... a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš řekl,  nakoupí, co je potřeba na svátek, nebo nějaké peníze...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |