Naklání

Hledám varianty 'naklání' [ nakláním (1) naklání (6) naklánět (1) nakláněj (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 8:58...otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá, kéž naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho...
Job 33:22...se, dříve skryté kosti vystupují ven. Jeho duše naklání se do jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li...
Žalmy 34:16... Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví...
Žalmy 49:5...slova zazní, rozumně srdce přemýšlí, své ucho nakláním k moudré písni, za zvuků citery tajemství odhalím:...
Žalmy 116:2...můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti ...
Přísloví 4:20... slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj, nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci...
Izaiáš 58:5... kdy člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu naklánět a stlát si pytlem a popelem? Jak můžeš tohle...
Jeremiáš 1:13..."Vidím vroucí kotel," odpověděl jsem, "jak se naklání od severu." "Od severu se valí neštěstí na všechny...
1. Petr 3:12...vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale...

Slova obsahující naklání: naklání (6) nakláním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |