Nakládat

Hledám varianty 'nakládat' [ nakládáte (1) nakládat (4) nakládáš (3) nakládáno (2) nakládají (2) nakládá (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 5:15...tedy přišli a úpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji služebníci nedostávají...
Leviticus 4:20...oltáři. Naloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za kněz vykoná...
Leviticus 25:53...cenu svého výkupného podle nich. Bude s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni,...
Numeri 20:15... Egypťané ale s námi a s našimi otci začali nakládat zle. Volali jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás,...
Soudců 13:12...ohledně toho chlapce zařídit? Jak s ním máme nakládat?" Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: " se...
2. Samuel 22:26...moji čistotu před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým...
1. Královská 17:20...můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlímnakládat tak zle? To chceš zabít syna?" Potom se třikrát...
1. Letopisů 24:31...otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších. David a hlavní...
Nehemiáš 13:15...šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromadynakládají na osly a převážejí do Jeruzaléma víno, hrozny,...
Žalmy 18:26...mých rukou před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým...
Zachariáš 8:11... Teď ale nebudu s pozůstatkem tohoto lidu nakládat tak jako dříve, praví Hospodin zástupů. Setbě se...
Matouš 23:4...ale nejednají. Svazují těžká, neúnosná břemenanakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani...
Skutky 15:10...námi a jimi. Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |