Najevo

Hledám varianty 'najevo' [ najevo ]. Nalezeno 10 veršù.
Přísloví 14:33...moudrost; co skrývá nitro tupců, též vyjde najevo. Spravedlnost povznáší národ, hřích je národům k...
Kazatel 10:3...na cestě poznáš po bezhlavosti; všem dává najevo svoje hlupáctví. Před hněvem vladaře se z místa...
Marek 4:22...zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. Má-li kdo uši k slyšení,...
Lukáš 2:35...(a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." Byla tam také prorokyně Anna,...
Lukáš 8:17... ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevo. Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu,...
1. Korintským 3:13... z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm,...
1. Korintským 14:25...tím vším přesvědčován a usvědčován. vyjde najevo, co skrývá v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohu...
Efeským 5:13... Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto...
Efeským 5:14... však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo...
Židům 11:14...a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu, kterou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |