Najednou

Hledám varianty 'najednou' [ najednou ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 15:14...zmocnil Duch Hospodinův. Provazy na jeho pažích najednou byly jako hořící koudel a pouta mu spadla z rukou....
Soudců 16:28...mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba...
1. Samuel 28:12..." odpověděl. Když ta žena spatřila Samuelanajednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi podvedl? Vždyť ty...
Přísloví 24:34...zdřímneš, na chvilku složíš ruce a poležíšnajednou jak tulák navštíví nouze, bída přepadne jako...
Izaiáš 17:11...ještě to ráno kdyby ti rozkvetly, sklizeň ti ale najednou zmizí v den choroby a hrozné bolesti. Běda...
1. Korintským 15:6... poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří zesnuli, ale většina z nich ještě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |