Najal

Hledám varianty 'najal' [ najali (6) najal (5) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 23:5...jste táhli z Egypta. Namísto toho si na tebe najali Beorova syna Balaáma z Petoru v mezopotamském Aramu,...
Soudců 9:4...z Baal-beritova chrámu a Abimelech si za  najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod. Pak...
Soudců 18:4...Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli...
2. Samuel 10:6...si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských pěšáků z Bet-rechobu a z Cóby, 1...
2. Královská 7:6...si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal chetitské a egyptské krále! táhnou na nás!" A tak...
1. Letopisů 19:6...s Chanunem poslali tisíc talentů stříbranajali si vozy a jezdce z mezopotamského Aramu, z Maaky a z...
1. Letopisů 19:7...jezdce z mezopotamského Aramu, z Maaky a z CóbyNajali si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i maackého krále,...
2. Letopisů 25:6...kopím a štítem. Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníků z Izraele. Přišel však za ním...
Ezdráš 3:7...kameníkům a tesařům a za jídlo, pití a olej najali Sidonské a Týrské, aby po moři přivezli cedrové...
Nehemiáš 13:2...naproti s chlebem a vodou. Namísto toho si najali Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu...
Matouš 20:1...podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na...

Slova obsahující najal: najal (5) najali (6) nenajal (1) pronajal (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |