Nahrnete

Hledám varianty 'nahrnete' [ nahrnuli (3) nahrnu (3) nahrnete (1) nahrne (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 49:19... čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za . Ašer bude mít...
Leviticus 26:25...meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete...
Ezechiel 22:19...Hospodin: Protože se z vás všech stala struskanahrnu vás teď do Jeruzaléma. Jako se stříbro s mědí,...
Ezechiel 22:20...plamenem, tak vás ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a tam vás nechám roztavit. Nahrnu vás na...
Ezechiel 22:21...hněvu nahrnu dovnitř a tam vás nechám roztavitNahrnu vás na hromadu, rozdmýchám na vás plamen svého hněvu...
Daniel 6:7...náboženství." A tak se ti vezíři a satrapové nahrnuli ke králi a zvolali: " žiješ, králi Darjaveši,...
Daniel 6:12...mu chválu tak jako předtím. Vtom se ale dovnitř nahrnuli ti muži a přistihli Daniela, jak se modlí k Bohu a...
Daniel 6:16... do západu slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj: "Pamatuj, králi, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |