Nahotu

Hledám varianty 'nahotu' [ nahoty (1) nahotu (9) nahotě (5) nahota (5) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 9:22...ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku....
Genesis 9:23...ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a tak...
Exodus 20:26...po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim...
Exodus 22:26...jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej,...
Exodus 28:42...jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou jim sahat od beder po stehna. Áron a jeho...
Deuteronomium 28:48...na tebe Hospodin pošle, a to v hladu a žízni, v nahotě a naprostém nedostatku. Vloží na tvou šíji železné...
Izaiáš 47:3... obnaž nohy, broď se řekami! se ukáže tvá nahota, tvá hanba je odkryta! Pustím se do pomsty a...
Pláč 1:8... Každý ctitel teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na...
Ezechiel 16:8... zahalil cípem svého pláště a přikryl tvoji nahotu. S přísahou jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem s...
Ezechiel 16:37...a obnažím před nimi, aby viděli v celé tvé nahotě. Budu soudit, jako se soudí cizoložnice a...
Ezechiel 23:18... znechutili. Smilnila zjevně, obnažená ve své nahotě, se mi znechutila tak jako předtím její sestra....
Ezechiel 23:29... Nechají svlečenou donaha, aby se ukázala nahota tvého smilstva. Tvá vlastní zvrhlost a sprostota ti...
Ozeáš 2:11...svou vlnu i svůj len, jimiž se přikrývala ve své nahotě. Brzy odhalím její sprostotu před zraky jejích...
Micheáš 1:11... Rozšafní obyvatelé Šafíru, táhněte v hanběnahotě! Obyvatelé Ceananu nevyjdou více, útulný Bet-ecel...
Nahum 3:5... "Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu národům tvou nahotu a královstvím tvou ostudu. Nakydám na tebe ohavnosti...
Abakuk 2:15...opíjí z číše svého hněvu, aby se díval na jeho nahotu! Ne slávou, ale hanbou budeš opilý. Teď pij ty; ukaž...
Římanům 8:35...Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hladnahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: "Pro tebe nás...
2. Korintským 11:27...je hlad, žízeň a časté půsty, vím, co je chladnahota. Kromě toho všeho na denně doléhá ještě starost o...
Zjevení 3:18... abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. všechny,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |