Nahoře

Hledám varianty 'nahoře' [ nahoře ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 49:25... Všemohoucí kéž požehná požehnáním nebes nahoře, požehnáním propasti ležící dole, požehnáním prsou...
Exodus 20:4...kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí....
Deuteronomium 5:8...kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí....
Deuteronomium 28:13... učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečlivě...
Deuteronomium 33:13...zemi žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe nahoře, prameny sahajícími dolů do hloubky, nejlepšími dary...
Jozue 2:11...odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás,...
1. Královská 7:20...čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny řady granátových...
1. Královská 8:23...ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože IzraeleNahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný tobě, jenž...
2. Letopisů 6:14...ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože IzraeleNahoře na nebi ani dole na zemi není Boha podobného tobě,...
Job 16:19...nedojde! Mám svědka v nebi právě teď, tam nahoře mám svého přímluvce. Když se mi vysmívají přátelé, k...
Job 18:16...bude sírou zasypán. Jeho kořeny uschnou zespodanahoře uvadne jeho koruna. Na zemi po něm nezbude památky,...
Job 22:12...a přikrývá záplava. Copak Bůh není tam v nebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdy - jen se podívej! Ty ale...
Izaiáš 3:16...dcery jsou namyšlené, procházejí se s bradou nahoře a se svůdnýma očima drobně cupitají sem a tam,...
Izaiáš 24:21...nevstane. V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole na zemi. Budou nahnáni jako...
Izaiáš 58:4...tak jako dnes, abyste byli vyslyšeni v nebi nahoře! To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy ...
Jeremiáš 4:28...nezničím. A proto bude země truchlit i nebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky...
Jeremiáš 31:37..." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány základy země v hlubině, pak také...
Ezechiel 1:22...s nimi, neboť ta kola měla v sobě ducha životaNahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo cosi jako...
Ezechiel 1:26...se nad klenbou nad jejich hlavami ozval hlukNahoře nad klenbou nad jejich hlavami bylo cosi podobného...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |