Nadutý

Hledám varianty 'nadutý' [ nadutý (2) naduté (3) nadutá (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 101:5...pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srdce nadutá nikdy nestrpím! Věrné si v celé zemi vyhlížím,...
Žalmy 131:1... Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodine, srdce naduté, povýšeným zrakem nerozhlížím se. Do ničeho...
Přísloví 21:4... Hospodin to raději než oběti. Povýšené očinaduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích. Plány...
Přísloví 21:24...ústa a jazyk, chrání svou duši před trápenímNadutý domýšlivec se drzoun jmenuje, jeho zpupnost nezná...
Jeremiáš 48:29...tom, jak se chová pyšně a zpupně, jaké srdce naduté. Znám, praví Hospodin, jeho vztek; jeho chlubení je...
Abakuk 2:4...přijde totiž jistě a neopozdí se. Hle - kdo je nadutý, nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |