Nadlouho

Hledám varianty 'nadlouho' [ nadlouho ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Královská 13:3... Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvemnadlouho je vydal do rukou aramejského krále Chazaela i...
Jeremiáš 32:14...opis - a vlož je do hliněné nádoby, aby zůstaly nadlouho zachovány.' Neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Ozeáš 3:3...ječmene. Potom jsem řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani s tebou...
Ozeáš 3:4...a ani s tebou." Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu,...
Matouš 24:48...služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,' a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |