Nadešel

Hledám varianty 'nadešel' [ nadešla (3) nadešel (11) ]. Nalezeno 14 veršù.
Jeremiáš 25:34...stáda, svíjejte se v prachu! Čas vaší porážky nadešel, padnete jako krásní berani. Pastýři nebudou mít...
Jeremiáš 50:31... nadutče! praví Hospodin, Pán zástupů. totiž nadešel tvůj den, čas, kdy se s tebou zúčtuje! Nadutec...
Jeremiáš 51:13...mocných řek a topící se v pokladech, tvůj konec nadešel, tvá nit se přetrhne! Hospodin zástupů přísahá sám...
Pláč 4:18...náš konec, dny se naplnily, ano, náš konec nadešel. Naši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na...
Ezechiel 7:6...- hle, tu je! Je konec, konec je, tvůj konec nadešel - hle, tu je! Tvůj zánik nadešel, obyvateli...
Ezechiel 7:7... tvůj konec nadešel - hle, tu je! Tvůj zánik nadešel, obyvateli země! Ten čas tu je, blíží se onen...
Ezechiel 21:30...mocí zajati. Vládce Izraele, ty sprostý lotřenadešel tvůj den, čas zúčtování s tvým zločinem! Tak praví...
Ezechiel 21:34... Onen meč dopadne sprostým lotrům na šíje -  nadešel jejich den, čas zúčtování s jejich zločinem! Meči,...
Ezechiel 22:4... Přivolalo jsi svůj soudný den, konec tvých let nadešel. Proto vydám potupě mezi pohany a posměchu mezi...
Matouš 26:18...ve městě a řekněte: ‚Mistr vzkazuje: Můj čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit Hod beránka...
Lukáš 22:14... jak jim řekl, a připravili beránka. Když pak nadešla ta chvíle, posadil se s apoštoly za stůl. Tehdy jim...
1. Petr 4:7...těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha. Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k...
Zjevení 14:15...seděl na oblaku: "Napřáhni srp a žni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!" Tehdy ten,...
Zjevení 19:7...Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |