Nadcházejícím

Hledám varianty 'nadcházejícím' [ nadcházejícím (3) nadcházejících (3) nadcházejícího (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 41:35...úrody egyptské země. Úředníci během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny potraviny,...
Jeremiáš 23:20...neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu jasně porozumíte. "Neposlal jsem...
Jeremiáš 30:24...neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu porozumíte. "V ten čas, praví...
Marek 10:30...a matek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život. Mnozí první pak budou...
Lukáš 18:30...a nepřijal by v tomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život." Tehdy vzal k sobě svých...
Skutky 24:25...mluvil o spravedlnosti, o zdrženlivosti a o nadcházejícím soudu, Felix dostal strach. "Prozatím odejdi...
1. Tesalonickým 1:10...z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu. Bratři, víte sami, že jsme k vám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |