Nadarmo

Hledám varianty 'nadarmo' [ nadarmo ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 20:7...přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Bohanadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo,...
Leviticus 26:16...pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti...
Leviticus 26:20...země pod vámi jako mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi...
Deuteronomium 5:11...přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Bohanadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo,...
Job 3:9...leviatana. Kéž tehdy zhasla její Jitřenkanadarmo kéž by na světlo čekala, paprsky úsvitu vidět...
Přísloví 14:6...ale šíří klam. Drzoun se po moudrosti nadarmo pídí, rozumnému je poznání snadno přístupné. Tupci...
Izaiáš 49:4... Izraeli, v tobě se oslavím." Odpověděl jsem: "Nadarmo jsem se dřel, vyčerpal jsem se marně a zbytečně."...
Jeremiáš 2:30...Všichni jste zradili, praví HospodinNadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste...
Jeremiáš 6:29...pohltil všechno olovo, to přetavování však bylo nadarmo; zlo se nevyčistilo. Odpad po stříbru - tak se...
Jeremiáš 46:11...se do Gileádu pro balzám, panno, dcero egyptskáNadarmo si léky hromadíš - žádný nemůže uzdravit. Národy...
Ezechiel 6:10...sami sobě a poznají, že jsem Hospodin. Ne nadarmo jsem říkal, že na dopustím toto neštěstí! Toto...
Matouš 15:9... ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálenýNadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'"...
Marek 7:7... ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálenýNadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'...
Římanům 13:4... Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |