Nadělal

Hledám varianty 'nadělal' [ nadělám (1) nadělali (3) nadělala (1) nadělal (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Královská 5:23...Libanonu svezou ke Středozemnímu moři, kde z něj nadělám vory a přepravím je, kam mi určíš. Tam je dám...
1. Královská 12:31... Jeroboám vystavěl na výšinách svatostánkynadělal kněží z kdekoho v lidu, i když to nebyli synové...
1. Královská 13:33...neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin. Kdokoli chtěl, toho pověřil...
1. Královská 14:15...otcům, a rozptýlí je za Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly, a tak popudili Hospodina. Proto se...
2. Královská 17:10...vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nadělali posvátné sloupy a Ašeřiny kůly. Na všech těch...
2. Královská 17:29...těch národů si ale ve městě, kam přišel bydletnadělal vlastní bohy a vystavili si je ve svatyních, které...
2. Letopisů 21:11...totiž opustil Hospodina, Boha svých otců, a nadělal na judských horách obětní výšiny. Tak svedl ke...
2. Letopisů 24:7...ze všech posvátných předmětů Hospodinova chrámu nadělali baaly.) Na králův rozkaz pak vyrobili truhlici,...
2. Letopisů 28:25...si zřídil oltáře. V každém z judských měst nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím bohům. Tak...
Ezechiel 16:17...šperky ze zlata a stříbra, které jsem ti dal, a nadělala sis mužské podobizny, s nimiž jsi smilnila. Vzala...

Slova obsahující nadělal: nadělal (5) nadělala (1) nadělali (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |