Nadávky

Hledám varianty 'nadávky' [ nadávky (7) nadávku (1) nadávkou (6) nadávkami (3) nadávka (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
2. Samuel 16:7...svými lidmi i všemi bojovníky. Šimei chrlil nadávky: "Táhni, ty vrahu! Táhni, ty bídáku! Hospodin ti...
2. Samuel 16:12...pohlédne na trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži pokračoval v...
Žalmy 35:16... rvali na kusy, přestat nechtěli. Hroznými nadávkami se mi vysmívali, samou zlostí na zuby...
Žalmy 44:17... moji tvář hanba pokrývá, když slyším urážkynadávky, když se mi nepřátelé mstí! Když se nám to všechno...
Žalmy 102:9...denně vydáván, za blázna mají , jsem pro  nadávka! Vždyť jako chleba popel polykám, do svého nápoje...
Izaiáš 50:6...rvoucím za vousy; tvář jsem si nechránil před nadávkami a plivanci. Panovník Hospodin pomáhá mi, a proto...
Jeremiáš 24:9...země; budou potupným pořekadlem a posměšnou nadávkou všude, kam je zaženu. Pošlu na meč, hlad a mor,...
Jeremiáš 25:18...z nich zbyly jen trosky budící děs, posměchnadávky (jak je tomu dnes); faraona, vládce Egypta, s...
Jeremiáš 26:6...jako se svatyní v Šílu a z tohoto města učiním nadávku mezi všemi národy na zemi.'" Kněží, proroci i...
Jeremiáš 29:18...země. Budou vzbuzovat kletby a děs, posměchnadávky u všech národů, kam jsem je rozptýlil, protože...
Jeremiáš 42:18...půjdete do Egypta. Stanete se kletbou a hrozbounadávkou a ostudou a toto místo nikdy nespatříte....
Jeremiáš 44:8...bydlet? To chcete být vyhlazeni? Chcete být nadávkou a ostudou mezi všemi národy na zemi? To jste...
Jeremiáš 44:12...mečem nebo hladem. Stanou se kletbou a hrozbounadávkou a ostudou. Zúčtuji s těmi, kdo se usadili v Egyptě...
Jeremiáš 44:22... teď z vaší země zbyly jen trosky budící děsnadávky, kde se dodnes nebydlí. To proto, že jste pálili...
Jeremiáš 49:13...se stane děsnou pustinou, že bude posměškemnadávkou a všechna její města zůstanou v troskách na...
Ezechiel 5:15...trestající zlobě vykonám své rozsudky, staneš se nadávkou a posměškem, varováním a odstrašujícím příkladem...
Sofoniáš 2:8...Hospodin změní jejich osud! "Slyšel jsem Moábovy nadávky i urážky synů Amonových, kterými častují můj lid a...
Lukáš 22:65... kdo udeřil?" Přitom ho zasypávali sprostými nadávkami. Jakmile se rozednilo, sešli se starší lidu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |