Nacházel

Hledám varianty 'nacházel' [ nacházím (1) nachází (7) nacházeli (2) nacházel (1) nacházejí (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 33:13... dej mi prosím poznat své cesty, abych znalnacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj...
2. Královská 25:19...mužstva a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel gardistů Nebuzaradan je zajal a...
Job 23:3...i přes sténání. Kdybych jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu bych se vypravil. Před jeho tváří...
Job 28:23..." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde se nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem...
Žalmy 84:6...budou navěky! séla Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu vyrazit! Vyprahlým...
Žalmy 104:17... Vrabci si na nich hnízda postaví, čáp si nachází domov na jedli. Vysoké hory patří kamzíkům, skály...
Přísloví 4:22...v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají: Především...
Přísloví 8:18...hledají, jistě naleznou. Bohatství a sláva se nachází u , trvalé jmění a pravý blahobyt. plody jsou...
Přísloví 16:20...s pyšnými dělit o kořist. Kdo hloubá ve Slověnachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený! Kdo ...
Jeremiáš 23:11..."Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím jejich zločiny, praví Hospodin. Jejich cesta proto...
Jeremiáš 52:25...mužstva, a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel gardistů Nebuzardan je zajal a...
Sofoniáš 3:12...a ponížený lid - ty, kteří v Hospodinově jménu nacházejí své bezpečí. Pozůstatek Izraele nebude jednat...
Matouš 7:14...a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám...

Slova obsahující nacházel: nacházel (1) nacházeli (2) nenacházeli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |