Nabyl

Hledám varianty 'nabyl' [ nabyli (3) nabyl (5) nabude (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 12:5... svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se na...
Genesis 31:18...všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který získal v...
Genesis 36:6...svá zvířata - všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od...
Genesis 46:6...přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a veškeré jeho...
1. Samuel 2:4...siláků rozlámaly se, ti, kdo klopýtali, síly nabyli. Kdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí, kdo byli...
Žalmy 119:99...nepřátele činí . Nad všechny své učitele jsem nabyl moudrosti, protože přemýšlím o tvých svědectvích....
Kazatel 1:16...chybí, se nedá nahradit. Pomyslel jsem si: Hlenabyl jsem moudrosti a převýšil všechny, kdo vládli...
Izaiáš 32:4... uši slyšících budou pozorné. Srdce ustrašených nabude poznání, jazyk koktavých plynně a jasně promluví....
Skutky 28:15... Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohunabyl odvahy. V Římě Pavel dostal povolení bydlet v...

Slova obsahující nabyl: nabyl (5) nabyli (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |