Nabízela

Hledám varianty 'nabízela' [ nabízíte (1) nabízím (3) nabízí (8) nabízet (2) nabízeli (4) nabízela (2) nabízejí (3) nabízej (1) ]. Nalezeny 24 verše.
Exodus 29:24...Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmeš z jejich rukou a...
Exodus 29:26...pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí pozvedání i...
Leviticus 8:27...dlaní a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a...
Numeri 18:11...Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobě a...
Deuteronomium 13:2...by se mohl objevit prorok nebo vykladač snůnabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme...
Deuteronomium 15:11...nepřestanou být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi chudý...
2. Samuel 24:12..."Jdi a promluv k Davidovi: Tak praví HospodinNabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám." Gád...
1. Letopisů 21:10..."Jdi a promluv k Davidovi: ‚Tak praví HospodinNabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád...
Přísloví 1:24...volala, však nechtěli jste slyšet, ruku jsem nabízela, nikdo však nevnímal, všechny rady zavrhli jste...
Přísloví 4:2...pozor a rozum získáte. Skvělé poznání vám totiž nabízím; neopouštějte učení. Sám jsem byl synem u svého...
Přísloví 23:1...k jídlu sedáš si, dobře si uvědom, co se ti nabízí. Neukrotíš-li svoji chuť, sám si do krku vrazíš nůž...
Přísloví 31:20...otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její...
Kazatel 10:6...omyl, jehož se dopouštějí vládci: Hloupým se nabízejí nejvyšší místa, ušlechtilí však vězí kdesi hluboko...
Ezechiel 16:15...ses dala do smilstva. Své smilstvo jsi nabízela každému kolemjdoucímu; oddala ses mu. Vzala jsi...
Ezechiel 27:12...kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží nabízí stříbro, železo, olovo a cín. Řecko, Tubal i Mešek s...
Ezechiel 27:14...platí otroky a bronzovými nástroji. Bet-togarma nabízí za tvé zboží koně, spřežení a mezky. Rhodští muži s...
Ezechiel 27:18...množství tvého zboží a všelijakého bohatstvínabízí chelbonské víno, sacharskou vlnu a sudy vína z Uzalu...
Ezechiel 27:19...víno, sacharskou vlnu a sudy vína z Uzalu nabízí výměnou za tvé zboží; platí i kovaným železem, kasií...
Joel 4:3...zemi a losovali o můj lid. Chlapce za nevěstku nabízeli a za víno platili dívkami, aby se napili. Co vůbec...
Malachiáš 1:13... Přinášíte ukradené, chromé a churavé kusynabízíte mi je za oběť - copak to mohu z vašich rukou...
Lukáš 10:7...k vám. V tom domě zůstávejte a jezte a pijte, co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou mzdu....
Lukáš 23:36...Vojáci se mu posmívali také. Přistupovalinabízeli mu ocet a říkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský...
2. Korintským 11:4... než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné...
Jakub 4:6...v nás přebývá, vede k nevraživosti? Naopaknabízí úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví proti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |