Nabádat

Hledám varianty 'nabádat' [ nabádat (3) nabádali (1) nabádala (2) nabádal (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 13:6...prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás...
Jozue 15:18...svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišlanabádala ho, jejího otce žádá o pole. Když sesedla z...
Soudců 1:14...svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišlanabádala ho, jejího otce žádá o pole. Když sesedla z...
Jeremiáš 11:7...vaše otce z Egypta, dodnes jsem je naléhavě nabádal. Znovu a znovu jsem je nabádal: ‚Poslouchejte .'...
Jeremiáš 31:34... se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!' Všichni totiž budou znát,...
Zachariáš 3:6...stál u toho. Potom Hospodinův anděl začal Jošuu nabádat: "Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po...
Skutky 13:43...za Pavlem a Barnabášem. Ti je pak v rozhovoru nabádali, zůstávají v Boží milosti. Příští sobotu se ke...
Židům 8:11...nebude druhého poučovat, každý nebude bratra nabádat: ‚Poznej Hospodina!' Všichni, od nejmenšího po...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |