Němý

Hledám varianty 'němý' [ němým (3) němý (11) němí (2) němého (4) němé (1) němá (1) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 4:11...odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než ,...
Žalmy 38:14...každý den. ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa otevřít. Jsem jako člověk, který neslyší,...
Žalmy 39:3...ústa podržím, dokud je se mnou ničemník." Jako němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se odmlčel, svou bolest...
Izaiáš 35:6...se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní prameny,...
Izaiáš 56:10...jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny...
Ezechiel 3:26...mezi . Jazyk ti přilepím na patro, takže budeš němý a nebudeš je kárat - vždyť je to banda vzbouřenců....
Ezechiel 24:27...s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být němý. Tak se jim staneš znamením, aby poznali, že jsem...
Ezechiel 33:22...ústa. ústa se otevřela a přestal jsem být němý. Dostal jsem slovo...
Abakuk 2:19... Běda tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitel? Hle,...
Matouš 9:32...zemi. Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem. Když pak byl ten démon...
Matouš 9:33...démonem. Když pak byl ten démon vyhnánněmý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: "Něco takového...
Matouš 12:22...naděje národů." Potom k němu přivedli slepéhoněmého člověka posedlého démonem a on ho uzdravil, takže...
Matouš 15:30...množství lidí. Měli s sebou chromé, slepéněmé, zmrzačené a mnohé jiné. Pokládali mu je k nohám a on...
Matouš 15:31...nohám a on je uzdravoval. Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí...
Marek 7:37...udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluchněmým řeč!" V těch dnech se znovu sešlo veliké množství...
Marek 9:17... "přivedl jsem k tobě svého syna, který  němého ducha. Kdykoli se ho zmocní, trhá jím a on pěnu u...
Marek 9:25... že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: "Němý a hluchý duchu, ti přikazuji: vyjdi z něj a do...
Lukáš 1:20...slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš do dne, kdy se ty věci stanou." Lidé...
Lukáš 1:22... že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi posunky. Po uplynutí své...
Lukáš 11:14...vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly. Někteří ale říkali:...
1. Korintským 12:2... Víte, že jste ještě jako pohané chodiliněmým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci,...
2. Petr 2:16...špatnost. Za své provinění byl ovšem napomenutněmá oslice promluvila lidským hlasem a proroka v jeho...

Slova obsahující němý: němý (11) němým (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |