Někdy

Hledám varianty 'někdy' [ někdy ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 21:22...poušti a jeho matka mu vybrala ženu z EgyptaNěkdy v době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem...
Genesis 38:1...faraonovu dvořanu Putifarovi, veliteli stráže.  Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil...
Numeri 9:19...tak dlouho, dokud oblak spočíval nad PříbytkemNěkdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové...
2. Samuel 7:7...šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem...
2. Samuel 10:19...jejich vazaly. Aramejci se pak báli přijít ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do...
1. Letopisů 17:6...šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému izraelskému soudci, jemuž jsem přikázal...
Job 4:7...Tvá bezúhonnost ti naději nedává? Zhynul snad někdy nevinný? Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví? Ti,...
Job 9:4...hlubokou moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad někdy, kdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo...
Job 31:21...když se vlnou mých ovcí zahříval? Jestli ruka někdy napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud na ...
Job 38:12...tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdy v životě, ukázals někdy místo Jitřence, aby uchopila...
Žalmy 34:11... vždyť jeho ctitelům nic neschází. I draví lvi někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina však žádné...
Přísloví 14:13...zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrtiNěkdy i při smíchu bolí srdce; když skončí radost, smutek...
Amos 3:5...na zem pták, když chybí návnada? Sklapne snad někdy past, aniž by kořist lapila? Když se ve městě troubí...
Skutky 17:32... ale jiní řekli: "Poslechneme si to od tebe někdy jindy." Tehdy je Pavel opustil...
Skutky 19:23...do Makedonie, ale sám zůstal ještě načas v AsiiNěkdy v době nastal kvůli Cestě nemalý rozruch. Jeden...
Římanům 1:10... Stále prosím za to, aby se mi konečně  někdy podařilo přijít z Boží vůle k vám. Toužím se s vámi...
Římanům 2:15...to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují. Takto bude podle mého...
Židům 10:33...utrpení jste po svém osvícení museli podstoupitNěkdy vás veřejně vystavovali urážkám a ponižování, jindy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |