Někdejšího

Hledám varianty 'někdejšího' [ někdejšího (1) někdejší (2) ]. Nalezeny 3 verše.
2. Samuel 9:9...psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbuněkdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo...
2. Letopisů 24:17...Hospodina a jeho dům. Po Jojadově smrti přišli někdejší judští hodnostáři a klaněli se králi. A král jim...
Izaiáš 14:9... kvůli tobě své mrtvé burcuje, všechny někdejší zemské vladaře; nutí vstát z jejich trůnů...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |