Někde

Hledám varianty 'někde' [ někde ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 21:1...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý člověk a nezjistí se, kdo ho zabil...
1. Samuel 16:11..."Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď ho!" řekl mu Samuel....
2. Samuel 17:9... Určitě se schoval v nějaké jeskyni nebo někde jinde. Kdyby hned napoprvé někteří z našich padli,...
1. Královská 18:5...pramenům a ke všem potokům v zemi - snad se někde ještě najde čerstvá tráva, abychom zachovali naživu...
Přísloví 21:19...poctivých se ocitne podvodník. Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se. Moudrý ...
Kazatel 5:7...tak spousta slov - proto se Boha boj! Když někde uvidíš, jak je utiskován chudý a jak je lidem...
Jeremiáš 3:2...holém vršku ses neválela? Čekalas na milence někde u cesty, jako beduín vysedává na poušti. Svým...
Jeremiáš 9:1...i nocí ty, kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl...
Jeremiáš 17:6...a v srdci se odvrací od Hospodina. Je jako křoví někde na poušti - necítí, když dobro přichází. Žije ve...
Marek 6:11... "zůstaňte tam, dokud neodejdete. Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z...
Lukáš 22:6...a začal hledat příležitost, aby jim ho zradil někde mimo zástup. Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy...
Skutky 26:26... že mu nic z toho neuniklo, neboť se to nedělo někde v ústraní. Věříš prorokům, králi Agrippo? Vím, že...
Jakub 2:3...se prosím sem," ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si sedni na zem" - copak tím mezi...

Slova obsahující někde: někde (13) někdejší (2) někdejšího (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |