Někam

Hledám varianty 'někam' [ někam ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Samuel 2:36... za bochník chleba a řekne: ‚Zařaď , prosímněkam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel...
2. Samuel 15:20...včera, a dnes bych měl zase vláčet s námi někam dál? půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se svými...
2. Samuel 17:13...on ani žádný z jeho mužů. Jestli se stáhne někam do města, celý Izrael k tomu městu nanosí provazy a...
1. Královská 2:42...jsem : ‚Buď si jist, že v den, kdy odejdešněkam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl:...
Žalmy 55:8...- odlétl bych a našel klid! Uchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych se usadil. séla Pospíšil bych...
Přísloví 7:19...Mužský dnes totiž není doma, na cestu odjel někam daleko; měšec s penězi odvezl s sebou, do konce...
Izaiáš 23:6... zachváceni budou bolestí nad Týrem. Uprchněte někam za moře, obyvatelé pobřeží, kvílejte! Tohle že je to...
Izaiáš 54:10... že nebudu přísně hubovat. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, láska od tebe...
Jeremiáš 2:36...tvá slova, prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále někam chodíš a stále měníš směr? Jako ses zklamala v Asýrii...
Jeremiáš 22:19...ho tak jako osla - vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanon, dcero,...
Ezechiel 16:5...udělal. Tenkrát, když ses narodila, pohodili  někam ven jako odporný odpadek. Šel jsem okolo a uviděl ,...
Lukáš 14:10...vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a říci ti:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |