Něčího

Hledám varianty 'něčího' [ něčím (7) něčího (3) něčí (9) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 21:31...život vše, co mu bude uloženo. býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož...
Exodus 21:35... mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají...
Leviticus 4:13...některé Hospodinovo přikázání, když se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 4:22...Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 4:27...překročením jednoho z Hospodinových přikázání něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 7:8...s vykonal obřad smíření. Knězi, který přinese něčí zápalnou oběť, připadne kůže ze zápalné oběti, kterou...
Jozue 10:14...nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue...
1. Samuel 12:3...někomu? Vzal jsem od někoho úplatek, abych nad něčím přimhouřil oko? Pokud ano, nahradím vám to."...
Job 31:9...ratolesti vykořeněny! Jestli jsem se v srdci dal něčí ženou svést, jestli jsem číhal u dveří přítele - pak...
Job 39:15... aby se v písku zahřála. Nedbá, že je rozšlápne něčí noha, že je divá zvěř může rozdupat. Krutá je k...
Žalmy 7:5...rukách lpí bezpráví, jestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i svého nepřítele jsem však ušetřil!), pak ...
Přísloví 16:7...k Hospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec udobří....
Ezechiel 22:12...otce. Berou v tobě úplatek, aby se prolila něčí krev. Bereš lichvářské úroky a chamtivě ubližuješ svým...
Matouš 10:12...u něj, dokud neodejdete. Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden,...
Marek 6:10...neberou si ani náhradní košile. "Když vejdete do něčího domu," řekl jim, "zůstaňte tam, dokud neodejdete....
1. Korintským 3:14...oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí...
1. Korintským 3:15...dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen...
2. Korintským 10:13...se sami se sebou! My se však nehodláme chlubit něčím nepřiměřeným, ale jen v mezích působiště, které nám...
Židům 6:9... přestože takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím lepším - tím, co se týká spasení. Bůh není...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |