Nížiny

Hledám varianty 'nížiny' [ nížiny (3) nížině (2) nížin (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 14:25...a jeho símě ji získá za dědictví. Jelikož prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a Kananejci,' zítra se obraťte a...
Jozue 17:16...Josefovi synové. "A navíc, všichni Kananejcinížiny, jak z Bet-šeanu a okolí, tak z údolí Jizreel, mají...
Soudců 1:19... Ekron a jejich okolí, ale nedokázal obyvatele nížiny vyhnat, protože měli železné vozy. Hospodin však byl...
Soudců 1:34...Emorejci do hor; vůbec je nenechali sestoupit do nížiny. Emorejci byli rozhodnuti zůstat v Har-cheresu, v...
1. Královská 20:28... že Hospodin je bohem hor, a nikoli bohem nížin, vydám ti celé to ohromné vojsko do rukou, abyste...
2. Letopisů 26:10...nádrží, neboť měl množství stád v podhůří i v nížině a oráče i vinaře na horách, a kdekoli se dalo něco...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |