Názory

Hledám varianty 'názory' [ názory (3) názoru (3) názorech (1) názor (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 17:5...Chušaje Arkijského, si vyslechneme také jeho názor." Chušaj tedy přišel k Abšalomovi a ten mu řekl:...
Job 15:2...Temanský mu na to řekl: " mudrc hlásat jalové názory, v nitru se nadouvat větrem východním? se hádat...
Skutky 28:6...a viděli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to bůh. V těch místech měl...
Skutky 28:22...žalobou na tebe. Chceme si však poslechnout tvé názory; o sektě totiž víme, že je všeobecně odmítána." V...
Římanům 14:1... kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádeknázorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý...
Římanům 14:5...den jako den. Každý je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo , Pánu,...
1. Korintským 13:11...dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se...
2. Korintským 5:16...tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové...
2. Korintským 8:10...chudobou zbohatli. Řeknu vám, co by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli...
2. Petr 1:20... že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |