Návrh

Hledám varianty 'návrh' [ návrhem (2) návrh (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 41:37..." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky: "Cožpak...
Deuteronomium 1:23...vydat, i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po...
2. Samuel 17:4..." Abšalomovi i všem izraelským stařešinům se ten návrh líbil. Abšalom ale přikázal: "Raději ještě zavolej...
2. Letopisů 2:13...zná řezbářské umění a dovede uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke tvým umělcům a k umělcům mého pána...
Ezdráš 4:2...Zerubábelem a za představiteli otcovských rodůnávrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně...
Skutky 6:5...modlitbě a službě Slova." Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného...

Slova obsahující návrh: návrh (4) návrhem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |