Návratu

Hledám varianty 'návratu' [ návratu (16) návrat (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 14:36...vyslal prozkoumat zem a kteří o po svém návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou obec k...
Numeri 35:25... kdo zabil, před krevním mstitelem a umožní mu návrat do útočištného města, kam se uchýlil. Tam bude...
Růt 1:6...mu chléb, připravila se s oběma svými snachaminávratu. Noemi se svými snachami odešla z místa, kde žila,...
2. Samuel 19:12...stařešinům: Proč máte být poslední při králově návratu domů? Jste bratři, krev a tělo - proč máte...
2. Samuel 19:13... bratři, krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte:...
2. Samuel 19:25...ode dne králova odchodu do dne jeho vítězného návratu. Když přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se...
2. Samuel 19:44...přece byli první, kdo začal mluvit o králově návratu!" A Judští muži pak Izraelcům odpovídali ještě...
Ezdráš 1:4... Kdokoli z jeho vyhnanců bude potřebovat pomocnávratu, nechť jej obyvatelé v místě jeho bydliště podpoří...
Job 10:21...být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu odejdu do země příšeří a stínu, do země černé jako...
Daniel 11:30...hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění ty, kteří svatou smlouvu opustili. Jeho...
Matouš 25:27...tedy dát peníze směnárníkům a bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem! Vezměte mu tu hřivnu...
Lukáš 2:20...a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli...
Lukáš 8:40...městě, jak veliké věci pro něj Ježíš udělal. Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali....
Lukáš 17:7... Kdo z vás by svému služebníkovi hned po jeho návratu z orby nebo pastvy řekl: ‚Pojď ke stolu'? Neřekne...
Lukáš 19:23...tedy nedal peníze směnárníkům, abych si je po návratu vybral i s úroky?' Tehdy řekl své družině: ‚Vezměte...
Jan 4:54...uvěřil on i celý jeho dům. Tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji druhý zázrak. Potom...
Židům 11:15...tu, kterou opustili, měli přece dost časunávratu. Oni však toužili po lepší vlasti - po nebeské....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |