Nástupce

Hledám varianty 'nástupce' [ nástupcem (1) nástupce (5) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 21:23...při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi...
Job 18:19...temna, zapuzen bude ze světa. Nebude mít v lidu nástupce ani potomka, ve svém domě nezanechá ani živáčka....
Izaiáš 14:22...jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomkanástupce, praví Hospodin. Obrátím jej v hnízdiště sýčků a v...
Daniel 11:7...otcem a ochráncem zrazena. Trůnu se pak ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí na vojska severního krále i...
Daniel 11:20...zemi, tam ale klesne, padne a bude pryč. Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k udržování královské nádhery...
Daniel 11:21...bude zahuben, nikoli však v lítém boji." "Jeho nástupcem bude opovrženíhodný muž, kterému nepřísluší...

Slova obsahující nástupce: nástupce (5) nástupcem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |