Náspy

Hledám varianty 'náspy' [ náspy (3) násep (10) ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Samuel 20:15...a oblehli ho v Abel-bet-maace. Navršili k městu násep, který dosahoval na ochranný val. Když celé...
2. Královská 19:32...do tohoto města, nevystřelí sem ani šípnásep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde,...
Izaiáš 29:3... Svým táborem obklíčím, oblehnu věžemináspy proti tobě navrším. Tehdy budeš mluvit vleže na zemi,...
Izaiáš 37:33...do tohoto města, nevystřelí sem ani šípnásep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde,...
Jeremiáš 6:6...Hospodin zástupů: "Kácejte les, proti Jeruzalému násep navršte! To je to město, které čeká trest - je...
Jeremiáš 32:24...tohle neštěstí. Jen pohleď na ty obléhací náspy! Přitáhli k městu, aby ho dobyli! Město padne mečem,...
Jeremiáš 33:4...palácích, jež byly na obranu před obléhacími náspy a zbraněmi zbořeny v přípravách na boj s Babyloňany:...
Ezechiel 4:2...Postav proti němu obléhací val, navrš proti němu násep, rozmísti proti němu jednotky a rozestav kolem něj...
Ezechiel 17:17...nepomůže ve válce, babylonský král navrší násep a vybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidí. Pohrdl...
Ezechiel 21:27...pokřik, postavit beranidla proti branám, navršit násep a vybudovat val. Jim to bude připadat jako mylná...
Ezechiel 26:8... postaví proti tobě obléhací val, navrší k tobě násep a zvedne proti tobě štít. Udeří na tvé hradby...
Daniel 11:15...král přitáhne k opevněnému městu, navrší k němu násep a dobude je. Jižní vojsko se neubrání, ani ti...
Abakuk 1:10...jim vladaři. Každé pevnosti se smějí, navrší násep a dobudou ji. Pak ale jako vítr přeletí a budou pryč...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |