Následuj

Hledám pøesnì 'následuj'. Nalezeno 7 veršù. Další varianty: následujte (6) následují (6) následujete (1) následuješ (1) následujeme (1) následuje (8) následuj (7) následovat (20) následován (1) následovaly (2) následovalo (2) následovali (22) následovala (2) následoval (16)
Matouš 19:21...ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojďnásleduj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel....
Marek 10:21...to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojďnásleduj ." Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně...
Lukáš 18:22...to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojďnásleduj ." Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl...
Jan 21:19...smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ." Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka...
Jan 21:22...nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty  následuj." Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník...
1. Timoteus 6:11...ale jako Boží člověk od takových věcí utíkejnásleduj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a...
2. Timoteus 2:22...dobré dílo. Utíkej tedy od mladických tužebnásleduj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s...

Slova obsahující následuj: následuj (7) následuje (8) následujeme (1) následuješ (1) následujete (1) následují (6) následující (12) následujícího (5) následujícím (1) následujte (6) nenásleduje (1) nenásledujte (3) nepronásleduje (1) pronásleduj (4) pronásleduje (3) pronásleduješ (7) pronásleduji (1) pronásledují (8) pronásledující (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |