Následující

Hledám varianty 'následující' [ následujícím (1) následujícího (5) následující (12) ]. Nalezeno 18 veršù.
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o zápalné oběti: Zápalná...
Leviticus 19:6...snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den následující. Co zbude do třetího dne, je spáleno....
Leviticus 23:11... abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den následující po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu...
Leviticus 23:15...pokolení, ve všech vašich příbytcích. Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste...
Leviticus 23:16... si odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak napočítáte padesát dní....
Leviticus 23:32...sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera se budete postit a zachovávat sobotní...
Numeri 11:32...od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na nohou a sbíral křepelky. Kdo nasbíral...
Jozue 15:21...V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u edomské hranice: Kabceel, Eder, Jagur,...
1. Královská 8:66...sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct dníNásledujícího dne pak lid propustil. Dobrořečili králi a...
1. Královská 21:1...do Samaří mrzutý a nevrlý. Později došlonásledující události: Palác samařského krále Achaba v...
Ezdráš 4:8...pak ohledně Jeruzaléma napsali králi Artaxerxovi následující dopis: Kancléř Rechum, písař Šimšaj a jejich...
Ezdráš 5:7...zaeufratského kraje králi Dareiovi. Poslali mu následující hlášení: Králi Dareiovi hojný pokoj. Oznamujeme...
Nehemiáš 7:5...rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno následující: Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí,...
Ester 9:17... To se stalo třináctého dne měsíce adaruNásledujícího čtrnáctého dne měli klid, a tak toho dne...
Ester 9:28... Tyto dny se budou připomínat a slavit v každém následujícím pokolení, v každé rodině, každé provincii a...
Ezechiel 1:16...na zemi jedno kolo. Jejich vzhled a složení bylo následující: Třpytila se jako chrysolit a všechna čtyři...
Daniel 2:28...a vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou následující: Když jsi, králi, ležel na lůžku, přemýšlel jsi...
Daniel 5:26...MENE MENE TEKEL UFARSIN. Smysl těch slov je následující: Mene - Bůh tvé kralovánísečetl' a podtrhl....

Slova obsahující následující: následující (12) následujícího (5) následujícím (1) pronásledující (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |