Následují

Hledám pøesnì 'následují'. Nalezeno 6 veršù. Další varianty: následujte (6) následují (6) následujete (1) následuješ (1) následujeme (1) následuje (8) následuj (7) následovat (20) následován (1) následovaly (2) následovalo (2) následovali (22) následovala (2) následoval (16)
Kazatel 10:13...rty. Hloupost je úvodem k jeho řeči, po  následují hrozné nesmysly; blázen povídá dál a dál. Člověk...
Jeremiáš 29:1...měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.  Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z...
Ezechiel 33:31...nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro víc než zpěvák...
Micheáš 4:5...ústa Hospodina zástupů. Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno...
Jan 10:27...mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je známnásledují . jim dávám věčný život a nezahynou navěky a...
Zjevení 14:4...ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí...

Slova obsahující následují: následují (6) následující (12) následujícího (5) následujícím (1) pronásledují (8) pronásledující (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |