Následkem

Hledám varianty 'následkem' [ následky (3) následkem (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 14:33...budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvoly do poslední...
Ezechiel 16:58...- pohrdají tebou všichni v okolí! Poneseš následky svých ohavných zvrhlostí, praví Hospodin. Toto...
Ezechiel 23:35... zapomněla a hodila jsi za hlavu, poneseš následky své zvrhlosti a svého smilnění." "Synu člověčí,"...
Římanům 5:16...člověka, Ježíše Krista! Mezi Božím daremnásledkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |