Nárok

Hledám varianty 'nárok' [ nárok (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Růt 4:3...se vrátila z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi....
Růt 4:5..." Tehdy Boáz dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rút, vdovu po mrtvém,...
2. Samuel 19:44...ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli...
Nehemiáš 2:20...ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok!" Velekněz Eliašib se svými bratry kněžími se dal do...
Jeremiáš 32:8...v kraji Benjamín? Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní právo. Kup si ho." Věděl jsem, že je to...
1. Korintským 9:17...Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; však neplním vlastní vůli, ale svěřený...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |