Nároží

Hledám varianty 'nároží' [ nárožích (2) nároží (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Letopisů 28:24...Hospodinova chrámu a na kdejakém jeruzalémském nároží si zřídil oltáře. V každém z judských měst nadělal...
Přísloví 1:21...volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, na rušných nárožích hlasitě vykřikuje, v průchodu městské brány...
Pláč 2:19...život svých dětí, jež umírají hladem na každém nároží, pozdvihuj k němu dlaně! Pohleď, Hospodine, jen...
Pláč 4:1... se netřpytí! Drahé kamení rozmetáno na každém nároží! Synové Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnější - teď...
Nahum 3:10...do zajetí. Jejich děti byly rozráženy na každém nároží. O jejich přední muže losovali, všichni jejich...
Matouš 6:5...při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám...
Matouš 22:9... kdo byli pozváni, nebyli hodni. Proto jděte na nároží a zvěte na svatbu, kohokoli najdete.' Služebníci...

Slova obsahující nároží: nároží (5) nárožích (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |