Nápravy

Hledám varianty 'nápravy' [ nápravy (2) nápravu (2) nápravě (3) nápravách (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Královská 7:30...stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových nápravách. Z jeho čtyř rohových sloupků vybíhala ramena pod...
Abakuk 1:12... svěřil soud, poslal jsi je, Skálo , zjednat nápravu. Ty máš však čisté oči, nemůžeš přihlížet trápení a...
Skutky 3:21... který zatím musí zůstat v nebi do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech...
1. Korintským 11:32...souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem. Nuže, bratři...
2. Korintským 7:11...ten zbožný zármutek způsobil snahu a ochotunápravě, jaké rozhořčení a znepokojení, jakou touhu a...
2. Korintským 13:9...když vy budete silní; proto se modlíme za vaši nápravu. Toto vám píšu, zatímco jsem pryč, abych budu u...
Galatským 6:1...někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomoztenápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej...
Židům 9:10...nápojích a různých omýváních platila jen do času nápravy. Kristus však, jako velekněz dobra, jež mělo přijít...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |