Nápěv

Hledám varianty 'nápěv' [ nápěv (12) ]. Nalezeno 12 veršù.
Žalmy 9:1...zemi slavné jméno máš! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm Davidův. Chválím ,...
Žalmy 22:1...o tvém hrdinství! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj,...
Žalmy 45:1...nás vykoupí láska tvá! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm synů Korachových. Píseň o lásce....
Žalmy 56:1...v tebe skládám naději! Pro předního zpěváka, na nápěv "Tiché holubice v dálavách". Zlatý zpěv Davidův, když...
Žalmy 57:1...světle, mezi živými! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl...
Žalmy 58:1...přikryj celou zem! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův. Opravdu,...
Žalmy 59:1...vskutku soudí zem!" Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul...
Žalmy 60:1...hrad, Bože, lásko ! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Zlatý žalm Davidův, pro poučení....
Žalmy 69:1... Bůh je požehnán! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. Bože, pomoz mi, voda po krk...
Žalmy 75:1...stále vzmáhá se! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný žalm Asafův. Oslavujeme...
Žalmy 80:1...chceme zvěstovat! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Žalm Asafův. Pastýři Izraele,...
Abakuk 3:1...zmlkne celá zem! Modlitba proroka Abakuka. Na nápěv písně nářků. Slyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |