Námaha

Hledám varianty 'námaha' [ námahy (4) námahu (2) námahou (1) námaha (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 25:18...se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro...
2. Letopisů 15:7... Vy se však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha odplatu." Když Asa uslyšel tato slova, proroctví...
Žalmy 102:6...jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na jídlo! Od námahy mého kvílení jsem na kost vyhublý! Pelikánu v poušti...
Kazatel 4:6...a potom sžírá se. Lepší špetka klidu než náruč námahy a honba za větrem! Když jsem se rozhlédl, viděl jsem...
Kazatel 4:9...úsilí." Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho...
Izaiáš 57:10...spoustou cest ses unavila, neřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém údu jsi život nalezla, a tak jsi...
Jeremiáš 2:24...po v čas říje zatouží, najde ji snadno, bez námahy. Dej pozor, si neuchodíš nohy a se žízní...
Jeremiáš 31:16...Hospodin: "Neplač , zadrž slzy, neboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodin: oni se ti z...
Filipským 2:16...v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu...
1. Tesalonickým 2:9...zamilovali! Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu...
Židům 6:10... Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když...
Zjevení 14:13...v Pánu.' Ano, praví Duch, si odpočinou od své námahy; vždyť jejich skutky je provázejí." A hle, spatřil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |