Náležitě

Hledám varianty 'náležitě' [ náležitě ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 22:37...Proč jsi ke mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?" Balaám Balákovi odpověděl: "Hle, přišel...
Deuteronomium 16:15...ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe...
Římanům 11:13...jsem přece apoštol pohanů a jsem na svou službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |