Náklad

Hledám varianty 'náklad' [ náklady (9) nákladu (1) náklad (8) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 21:19... zproštěn trestu. Uhradí mu jen ušlý zisknáklady na léčení. Když někdo udeří svého otroka nebo...
Ezdráš 6:4...tesaných kvádrů nechť následuje vrstva dřevaNáklady budou hrazeny z královské pokladny. Zlaté a...
Ezdráš 6:8...byli při stavbě Božího domu nápomocniNáklady nechť jsou jim bezodkladně propláceny z královského...
Nehemiáš 4:11...hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli stavební náklad a druhou svírali zbraň. Všichni, kdo pracovali na...
Nehemiáš 13:15...do Jeruzaléma víno, hrozny, fíky a všemožné náklady. Ještě téhož sobotního dne, kdy ty potraviny...
Nehemiáš 13:19...ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet náklad. Jednou nebo dvakrát museli obchodníci a prodavači...
Izaiáš 22:25...v pevné zdi povolí, vylomí se a spadnenáklad na něm visící se roztříští. Tak promluvil Hospodin. ...
Jeremiáš 17:21...život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran. Nevynášejte v...
Jeremiáš 17:24...v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den a nebudete v něm...
Jeremiáš 17:27...světit sobotní den, pokud budete v sobotu nosit náklady a vcházet s nimi do bran Jeruzaléma, pak v jeho...
Jonáš 1:5...strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby odlehčili.Jonáš zatím...
Lukáš 14:28...postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda na její dokončení? Jinak, kdyby položil...
Skutky 21:3...jsme pak přistáli v Týru, kde měla loď vyložit náklad, vyhledali jsme místní učedníky a týden u nich...
Skutky 27:10...neštěstím a velikou škodou nejen na lodinákladu, ale i na našich životech!" Setník ale více...
Skutky 27:18...tak prudce, že jsme druhého dne začali vyhazovat náklad. Třetího dne jsme vlastníma rukama vyhodili lodní...
1. Korintským 9:7...přestat pracovat? Kdo kdy bojoval na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase...
Galatským 6:5...se s druhými. Každý musí nést svůj vlastní náklad. Kdo je vyučován Slovu, se dělí o vše dobré se...
Zjevení 18:12...a truchlit, neboť nikdo nekoupí jejich zbožínáklady zlata, stříbra, drahokamů a perel; kmentu, purpuru,...

Slova obsahující náklad: náklad (8) nákladní (1) nákladu (1) náklady (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |