Nájezdů

Hledám varianty 'nájezdů' [ nájezdy (2) nájezdů (1) nájezdu (1) nájezd (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 27:8...rok a čtyři měsíce. David se svými muži podnikal nájezdy na Gešurejce, Girzejce i Amalekovce. (Ti totiž...
1. Samuel 27:10... Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do judského Negevu," nebo "do...
1. Samuel 30:1...dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím podnikli nájezd do Negevu a Ciklagu, který dobyli a vypálili....
1. Samuel 30:14...nechal, protože jsem byl nemocný. Podnikli jsme nájezd do Negevu Kréťanů a také do Negevu Kálebova na...
2. Samuel 3:22...tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátilinájezdu se spoustou kořisti. Abner tehdy nebyl u Davida...
2. Královská 5:2...onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli...
2. Královská 6:23... Vrátili se ke svému pánu a od doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly. Později ale aramejský...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |