Náhorní

Hledám varianty 'náhorní' [ náhorních (4) náhorní (9) ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 3:10...mu říkají Senír.) Zmocnili jsme se všech měst náhorní roviny, celého Gileádu a celého Bášanu po Salchu...
Deuteronomium 4:43...z těch měst a zůstane naživu: Becer na pusté náhorní rovině pro pokolení Ruben, Rámot v Gileádu pro...
Jozue 13:9...města uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu k Dibonu. Dále všechna města emorejského...
Jozue 13:16... včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u Medeby, Chešbon i všechna města na náhorní...
Jozue 13:17...rovina u Medeby, Chešbon i všechna města na náhorní rovině: Dibon, Bamot-baal, Bet-baalmeon, Jahca,...
Jozue 13:21... úbočí Pisgy a Bet-ješimot - všechna města  náhorní roviny a celé království emorejského krále Sichona,...
Jozue 20:8...vybrali z Rubenova pokolení město Becer na pusté náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali Rámot v Gileádu a z...
Jeremiáš 21:13...zlé! Hle, jsem proti tobě, Jeruzaléme, jenž na náhorní plošině trůníš dolině! praví Hospodin. Říkáte: ‚K...
Jeremiáš 48:21...Podél Arnonu oznamujte: Moáb je zahuben! Na náhorní rovinu přišel soud - na Cholon, Jahcu i Mefaat, na...
Ezechiel 18:6...a jedná poctivě a spravedlivě: Nehodujenáhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží,...
Ezechiel 18:11...z těch věcí, kterých se on sám varoval: Hodujenáhorních svatyních, manželku svého bližního zneuctí,...
Ezechiel 18:15... prohlédne a začne jednat jinak: Nehodujenáhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží,...
Ezechiel 22:9...v tobě krvelační pomlouvači, hodují v tobě na náhorních svatyních a provádějí uprostřed tebe zvrhlosti....

Slova obsahující náhorní: náhorní (9) náhorních (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |