Nádrž

Hledám varianty 'nádrž' [ nádržím (2) nádrží (2) nádrže (5) nádrž (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 7:19...říčním ramenům i mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím - se promění v krev! Po celé egyptské zemi bude...
1. Královská 7:23...dokončena práce na sloupech. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje k okraji měřila 10...
1. Královská 7:24...loktů a po obvodu 30 loktů. Pod okrajem lemovaly nádrž po celém obvodu dvě řady ozdobných poupat odlitých...
2. Královská 10:14...všech dvaačtyřicet jich pak pobili u bet-ekedské nádrže. Nikoho neušetřil. Cestou odtud narazil na Jonadaba,...
2. Letopisů 4:2...široký a 10 loktů vysoký. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje po okraj měřila 10...
2. Letopisů 4:3...tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitýchnádrží. Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli...
2. Letopisů 26:10... Rovněž na poušti postavil věže a vykopal mnoho nádrží, neboť měl množství stád v podhůří i v nížině a...
Nehemiáš 3:16...skončil naproti Davidovu hřbitovu u vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním opravovali levité: Rechum, syn...
Přísloví 5:15...všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny...
Kazatel 2:6...s rozličným ovocem. Zbudoval jsem si vodní nádrže, zavlažoval z nich háje se stromky. Pořídil jsem si...
Jeremiáš 2:13... pramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže, ze kterých voda vyteče. Copak je Izrael otrok?...
Jeremiáš 14:3... Velmoži své sluhy pro vodu posílají; chodínádržím, ale ty jsou bez vody. Vracejí se s prázdnými...

Slova obsahující nádrž: nádrž (3) nádrže (5) nádrží (2) nádržím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |